top of page

special projects

דיאלוג דרך קולנוע

דיאלוג דרך קולנוע הינו פרוייקט ייחודי שמטרתו לקרב בין קבוצות שונות באוכלוסיה באמצעות יצרית סרטים משותפת.
הפרוייקט פועל החל משנת 2007 בבתי ספר ברחבי הארץ.
(דיאלוג דרך קולנוע בפייסבוק) 
והחל משנת 2014 קיים קורס להכשרת מורים להנחיית סרטי דיאלוג.

תמונת בית
bottom of page