top of page

Lectures

Itai Ken-Tor presents a wide variety of lectures accompanied by films or clips from films while adapting to diverse audiences who speak Hebrew and English, young adults and adults. I have experience in building individual lectures as well as series of lectures. His lectures were presented in a large variety of organizations, including the Institute for Political Education in Germany,   the Ministry of Education - film teacher training courses and teacher training courses to reward further training, WICHO, Cinematech Herzliya, high schools, the Center for Investigative Studies, Haifa University, the university The Open, home clubs and more. 

Lectures combined with clips from movies

הרצאות בשילוב קטעים מסרטים

קולנוע צעיר

ברחבי ישראל פועלות כ 300 מגמות קולנוע ותקשורת בבתי הספר התיכוניים. הרצאה זו תתמקד בהצגת התופעה ותוצרי התלמידים, חשיבות מגמות הקולנוע בבתי הספר ומגוון הנושאים בהם בוחרים התלמידים לעסוק. נעמוד על הקולנוע ככלי לביטוי אישי. נדגים וננתח סרטי תלמידים ונבדוק את האופן בו הם יכולים לשקף דילמות ערכיות וחינוכיות.

טכנולוגיה וחברה

השפעותיה של הטכנולוגיה ניכרות בכל צעד ושעל בחיינו. הרצאה זו מעמידה במרכז היבטים פחות מוכרים של תופעה דוגמת החשיפה לרעש, התנהגויות קיצוניות, והיבטים של ערעור על הקיים.

זהות ישראלית בראי הקולנוע

באמצעות דוגמאות מסרטים שונים סוקרת ההרצאה את התהליכים שעוברים על החברה הישראלית מחברת כור ההיתוך לחברה רב תרבותית מרובת זהויות ומוקדי המחלוקת באשר לאופי החברה הרצוי.

תפקיד המפיק

מהו בעצם תפקידו של המפיק? מה חלקו ביצירה הקולנועית . הרצאה זו לוקחת את המאזינים אל מאחורי הקלעים של עבודת המפיק ותפקידיו הרבים והמגוונים.

התחקיר הקולנועי

כיצד נוצר סרט תיעודי? הרצאה זו עוסקת ברזי התחקיר על שיטותיו השונות תוך הכוונה וניתוח מעמיק של שיטות התחקיר השונות.

המניפולציה בסרטים תיעודיים

לסרטים תיעודיים יש דימוי גבוה של אמינות. האם הם אכן הם אכן כאלה? במפגש זה נעמוד על ההבדלים בין הקולנוע התיעודי לעלילתי. נעמוד על שאלות של אמת ושקר בקולנוע התיעודי והדילמות המוסריות הקשורות בקולנוע זה.

סרטים מגויסים

כבר משנותיו הראשונות של הקולנוע הבינו משטרים את כוחו בהשפעה על ההמון. אנו נוטים ליחס את המונח סרטי תעמולה למשטרים טוטאליטרים דוגמת הנאציזם, הפאשיזם או הקומוניזם. למען האמת, כאזרחים בחברה דמוקרטית אנו חשופים יום יום לתעמולה העושה שימוש באמצעים קולנועיים חזותיים להעביר את מסריה. במפגש זה נבחן כיצד שימש ומשמש הקולנוע ככלי להעברת מסרים תעמולתיים. החל מהקולנוע הרוסי של שנות העשרים והקולנוע הנאצי ועד קולנוע מגויס דתי, לאומי, רעיוני, מתוחכם יותר של השנים האחרונות.

הקולנוע בעידן בדיגיטלי

הזמינות הרבה של אמצעי הייצור וההפצה ופלטפורמות השידור משנות את האופן בו אנו מספרים וצורכים סיפורים. נבחן כיצד עידן זה משפיע על היצירה הקולנועית ונעמוד על ההיבטים המרכזיים של תקופה זו תוך התבוננות ביצירות שנוצרו באופן קולקטיבי על ידי יוצרים ממקומות שונים. נדון כיצד הופך הקולנוע בעידן זה ליצירה רב תרבותית ורב שפתית החוצה את גבולות הלאום והטריטוריה.

השפעת האינטרנט על הקולנוע- חזרה לעידן התעמולה?
מפגש זה מתמקד בקולנוע כמחולל שינוי חברתי ותפקידו וכוחו של הקולנוע, הבדיוני (והעלילתי) בהובלת תהליכים עולמיים חוצי תרבויות תוך שימוש ברשת האינטנרט והרשתות החברתיות. נסקור פרוייקטים קולנועיים מובילים תוך התמקדות בסרט "קוני 2012" . נבחן לעומק וביקורתיות את הניסיון לגייס שוב את הקולנוע (בעיקר תיעודי) לשם העברת מסרים בעידן הדיגטילי של המאה ה 21 ונעמוד על הבדלים בין סרטים אלה לבין סרטי תעמולה.

Lectures based on films

הרצאות לפי סרטים

עידן הגנרלים- מנחם בגין

עידן הגנרלים- מנחם בגין

מתאים להרצאה בנושא מנחם בגין, מנהיגות, ביוגראפיות, יהדות .

יומן החסידה

יומן החסידה

מתאים להרצאה בנושא זהות ישראלית ואישית, הורות ואימהות, זוגיות.

עין נפקחת פנימה

עין נפקחת פנימה

מתאים להרצאה בנושא דור שני לשואה ,אמנות ככלי ביטוי אישי, נשים.

שבלול במדבר

שבלול במדבר

מתאים להרצאה בנושא שילוב אנשים עם מוגבלויות, תיעוד אנשים עם מוגבלויות, חרשות, בדואים, כפרים בלתי מוכרים, קבלת האחר, זכויות אדם ועוד.

חרדות

חרדות

מתאים להרצאה בנושא העולם החרדי, מעמד האישה, חינוך ותעסוקה, הקשר בין החרדים למדינה, תיעוד קבוצות סגורות ועוד.

ירושלים, ג'רוזלם, אל קודס

ירושלים, ג'רוזלם, אל קודס

מתאים להרצאה בנושא ירושלים, צילום, גיבוש נראטיבים היסטוריים.

כל ערב

כל ערב

מתאים להרצאה בנושא זוגיות מאוחרת, קבלת האחר, זהות אישית ומינית.

בן חורין

בן חורין

מתאים להרצאה בנושא החברה השומרונית, זהות אישית מול זהות קבוצתית, מסורת מול קדמה, טקסים ועוד.

הנערים מלבנון

הנערים מלבנון

מתאים להרצאה בנושא זהות עצמית, חברה ישראלית, הנסיגה מלבנון, צבא דרום לבנון, הגירה.

דת. קום

דת. קום

מתאים להרצאה בנושא העולם החרדי, טכנולוגיה וחברה, מסורת מול קדמה, תיעוד קבוצות סגורות ועוד.

גוועלד

גוועלד

מתאים להרצאה בנושא העולם החרדי, מעמד ה הקשר בין החרדים למדינה, תיעוד קבוצות סגורות , קונפליקטים בחברה הישראלית ועוד.

ספירלות

ספירלות

מתאים להרצאה בנושא העצמה נשית, בני נוער , עליה וקליטה , עריכה וסיפור קולנועי, דרמה וסינמה טרפיה.

bottom of page