top of page

דיאלוג דרך קולנוע

דיאלוג דרך קולנוע הינו פרוייקט ייחודי שמטרתו לקרב בין קבוצות שונות באוכלוסיה באמצעות יצרית סרטים משותפת.
הפרוייקט פועל החל משנת 2007 בבתי ספר ברחבי הארץ.
(דיאלוג דרך קולנוע בפייסבוק) 
והחל משנת 2014 קיים קורס להכשרת מורים להנחיית סרטי דיאלוג.

ראיון של שני שנשים

התכנית מדריכי דיאלוג דרך קולנוע  היא תכנית בין תחומית היחידה בארץ המשלבת לימודי דיאלוג רב תרבותי, הנחיית קבוצות ועשיית סרטים. באמצעות רכישת כלים משלוש דיסציפלינות אלה מקבלים המשתתפים כלים מעשיים להדרכת קבוצות דיאלוג לצד ידע בהפקת סרטים תיעודיים. במהלך ההכשרה עוברים המשתתפים תהליך קבוצתי ואישי ע"י הכרות עם הנרטיבים האישיים של משתתפי הקורס, ומפיקים סרטים תיעודיים קצרים בעלי שפה קולנועית ייחודית המשקפת שתי נקודות מבט.  סרטי הבוגרים  מוצגים בפני הקהל הרחב באירועים מיוחדים ובסינמטקים. תוצרי התכנית הוצגו בעבר בהקרנות ציבוריות בסינמטק חיפה, במשכן לאומנות בעין חרוד, בפסטיבל "החג של החגים" ובמסגרות חינוכיות ואקדמיות רבות . 

bottom of page