top of page

מישהו מטפל בך

סדרת סרטי תעודה בנושאי מערכת הבריאות בישראל

ישראל 2006 | 50X4דק' | ערוץ 8 תיעודי

 

פרקי  הסדרה:

חיסון אוטומטי
האם לחסן או לא לחסן תינוקות?  הרפואה המודרנית רואה את החיסונים כאחד מההישגים הגדולים ביותר של המאה העשרים. מנגד, קבוצות שונות באוכלוסייה מתנגדות למתן חיסונים באופן אקטיבי ובולט ומהוות איום על מה שמכונה "חיסון העדר" – ההגנה הקולקטיבית על הפרט. הסרט בוחן את הסוגיה במבט ביקורתי .


הפרעות קשב וריכוז והשימוש בריטלין
הסרט בוחן את אחת התופעות המטרידות והשכיחות ביותר בעשורים האחרונים ואת התמודדות מערכות הבריאות והחינוך עם התופעה.


איך לבחור רופא?
כולנו זקוקים לרופא. כולנו יודעים שיש רופאים טובי יותר וטובים פחות. כיצד נמצא את הרופא המתאים ביותר והטוב ביותר? בעיתון? הרב פיהרר? הסרט מנסה לעשות סדר בשאלה זו.  

 

הרדמה
כולנו יודעים על תפקידו המכריע של הרופא המנתח. מה אנו יודעים על האיש המופקד על חיינו בזמן הניתוח? הסרט בוחן את תפקיד ההרדמה במערכת הרפואה והמצוקה של המקצוע.

קאסט:

 

 

bottom of page